کالباس 60% گوشت قرمز (خشک مخصوص )

    • ترکیبات : گوشت قرمز  60%  ، روغن گیاهی ، گلوتن ، نشاسته  ، تخم مرغ ، پلی فسفات ، سدیم ، نیتریت سدیم (در حد مجاز) نمک ، ادویه ، آب و یخ

    • بسته بندی : فله کیسه های 20 کیلو گرمی

    • وزن هر واحد : گرد 3500 گرم  و خانواده 400 گرم

    • کد محصول : 30019