کالباس گوشت قرمز 60 % (خشک)

    • ترکیبات : گوشت قرمز  60%  ، روغن گیاهی ، نشاسته شیر خشک ، تخم مرغ ، پلی فسفات ، سدیم ، نیتریت سدیم (در حد مجاز) نمک ، ادویه ، آب و یخ

    • بسته بندی : فله کیسه های 20 کیلو گرمی

    • وزن هر واحد :  گرد( 3000  گرم ) خانواده (400 گرم)

    • کد محصول : 30009