کالباس 40% گوشت قرمز (مارتادلا)

    • ترکیبات : گوشت قرمز  40%  ، روغن گیاهی ، گلوتن ، نشاسته شیر خشک ، تخم مرغ ، پلی فسفات ، سدیم ، نیتریت سدیم (در حد مجاز) نمک ، ادویه ، آب و یخ

    • بسته بندی : فله کیسه های 20 کیلو گرمی

    • وزن هر واحد : گرد( 2500 گرم ) خانواده (400 گرم)

    • کد محصول : 30011